Vizyon

Sürekli İyileştirme ve müşteri odaklı
yaklaşım ile Güç Elektroniği alanında
ulusal ve uluslararası pazarda önde
gelen bir firma konumuna ulaşmaktır.

Misyon

Havacılık, Askeri ve Sivil Elektronik alanlarında;
güç elektroniği konusunda Ar-Ge faaliyetlerini daha güçlü ve sürekli kılarak,
güncel teknolojiyi üretim ve tasarım süreçlerine en verimli şekilde entegre ederek,
yerli/yabancı tüm müşterilerinin beklentilerini en üst seviyede karşılamaktır.

Değerlerimiz

Tamamen yerli ürünler geliştirerek güç elektroniği alanında küresel pazarda milli bir değer olma gayretiyle çalışmak. Ekiplerin kurumun hedeflerini benimsediği, güvenilir, adil bir yönetim anlayışına sahip, dinamik bir çalışma ortamında; teknolojideki gelişmeleri rehber edinerek, yenilikçi ve özgün teknolojiler geliştirerek dönüşüme öncülük etmek ve bu doğrultuda yerli ve yabancı müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını proaktif bir bakış açısıyla karşılamak.