DISCHARGE MODÜL

Discharge; her bir kanalından 0.9A deşarj yapabilen 2 kanallı akü deşarj modülü.

Aksesuarlar