Askeri Güç Elektroniği konusunda ülkemizde lider konuma gelmemiz ve dış pazarda ürünleri aranan üreticiler arasına girmemiz; kurulan Kalite Yönetim Sistemini dinamik tutmak ve beraberinde getirdiği sürekli iyileştirmeyi benimseyerek, müşteri memnuniyetini sağlayarak, kalıcı ve sürekli ilişkiler kurarak, teknolojik gelişmeleri takip ederek ve firmamıza entegre ederek, bilinçli eğitim faaliyetleri organize ederek, organizasyondaki tüm birimlere bu misyonu kazandırmakla mümkün olur.