İnsan Kaynakları Politikası

Türkiye’nin Güç Elektroniği alanında önde gelen kurumlarından biri olarak ELSİS, şirketlerin en değerli kaynağı olan insan kaynağına yatırımı ön planda tutmakta ve sürekli gelişim odaklı bir İnsan Kaynakları Politikası sürdürmektedir. Bu kapsamda çalışanlar teknik eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişimlerini sağlayacak eğitimlerle de desteklemekte, personelin iş tatminini ön planda tutacak uygulamalar geliştirilmektedir.

 

Yüksek nitelikli adayların ELSİS ailesine kazandırılmasıyla, onlara potansiyellerini gerçekleştirme imkânı tanınmasıyla ve ihtiyaç duyacakları desteğin sağlanmasıyla ELSİS’i geleceğe taşıyacak nitelikli insan kaynağının tercihi olan işveren markası haline gelmek hedeflenmektedir.